PUPPIESPå den här sidan kan du hitta information om när vi planerar  vår nästa valpkull.


Vi har ingen väntelista/intresselista. Det innebär att vi inte skriver  upp någon på en lista om vi inte har en planerad/väntad valpkull.


Du kan kontakta oss när vi har lagt ut att vi planerar/väntar en kull och då skriver vi ditt namn och kontaktinformation på en lista för den specifika kullen.


Om det är så att det inte finns en valp till dig i den aktuella kullen kan du kontakta oss igen när vi tillkännager en ny kull.


Mail: info@bullmastiff.se

Phone: 0046 70 770 67 01


ALL PUPPIES ARE DELIVERED WITH:


Health Check

Vaccination

Microchip

Written Contract

Registrated in the Swedish Kennel Club

Written InformationThe puppies grows up in the house with the rest of our family and dogs.


We will guide and support you all the dogs life.

You can always contact us, no matter what.
PUPPIES


 VALPAR PLANERAS VÅREN 2024